onsdag 11. april 2007

Biblioteker med innscannede noter

http://www.infotoday.com/cilmag/nov00/raitt.htm
Om digitalisering av europeiske biblioteker

http://library.duke.edu/music/sheetmusic/collections.html
Linksliste over Amerikanske , og noen andre lands biblioteker som samarbeider om digitalisering av bl.a.noter

http://www.library.uq.edu.au/natlibs/websites.html LETE
Liste over nasjonale biblioteker-
noen inneholder digitaliserte noter .
Her kan man lete i vei!(Et par av dem finner man under her)

http://www.collectionscanada.ca/sheetmusic/m5-130-e.html LETE
En liste med bibliotek, enkelte inneholder noter.
Et annet utgangspunkt for å lete.

http://www.kb.nl/menu/catalogi-en.html
Søke etter noter i mange biblioteker LETE


http://nla.gov.au
National Library of Australia
Australsk bibliotek
(deretter cataloguen og så i boksen /find / (skriv hva du er ute etter)

http://rs6.loc.gov/ammem/smhtml/smhome.html
The library of the congress
Amerikansk bibliotek.
Finner mye klassisk og arrangert musikk.
Vil man finne spesielle ting let her. Enorme mengder (ca.65000 noter)
søk på begge tidsepokene(1820-60 0g 1860 til ?), velg access bitonal hvis du vil ha best kvalitet)

https://rex.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=mus01_www
Det Konglige bibliotek
Nationalbibliotek og Københavns univerisitetsbibliotek.
Mye forskjellig her, med hovedvekt på nasjonal musikk.

http://www.bn.pt/
Biblioteca nacional de portugal
Portugisisk nasjonalbibliotek
Gå til: Biblioteca nacional digital, søk på :musica manuscrita
Dukker opp noen digitaliserte potugisiske komposisjoner.
Bl.a. Carlos Seixas Toccataer m.m.

http://www.onb.ac.at/siteseeing/mmedia/musik1/komponisten/komp_bach.htm
Die nationalbibliotek Österreich
En slags funksjon der man kan se notene av orginalkomposisjoner av
forskjellige komponister (men akk jeg får ikke frem hele notesider)

http://www.banq.qc.ca/portal/dt/accueil.jsp
Bibliotheque et archives nationales Quebec
Canadisk bibliotek
(On-line res.-digital coll.-to read-books and musical scores)
ca.1500 stedegne komposisjoner fra det 18 og 19 århundre.

http://www.bl.uk/
British Library
Engelsk bibliotek
Over 100 000 sider med notemanuskripter fra det 9 århundre og til i dag, ser ut som om noe er scannet (er ikke helt sikker enda)

http://www.bodley.ox.ac.uk/ballads/
University of oxford Bodleian library
ca.30 000 ballader fra 1500-1900 tallet (engelske sikkert)
mest tekster tror jeg , men også noe noter av og til.
Ser ut som kvaliteten på scanningen er skrekkelig.

http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html
Harvard library
Scannet inn Bach komplette verker i gammel utgave.
Dessuten mange Verdi og Mozart operaer m.m.

http://www.library.unt.edu/music/lully/
University of North Texas (Library)
Amerikansk bibliotek
Innscannede noter av den franske komponisten Lullys verker

http://ucblibraries.colorado.edu/music/smp/browse.html
University Library
University of Colerado in Boulder
Universitetsbiblioteket i Colerado
Amerikansk bibliotek
Mye lokalt stoff : populære sanger og melodier laget mellom 1880-1920,
men en imponerende samling av ragtimemusikk !

http://scriptorium.lib.duke.edu/sheetmusic/
Library of Duke university
Amerikansk bibliotek
Historisk amerikansk musikk 1850-1920.
Mest populærmusikalsk stoff fra samtiden, sanger som ikke er i bruk lenger, utgitt av amerikanske forleggere, men som også utga f.eks.
noen klassiske perler , merkelige arrangementer og transkripsjoner kan man også finne her.

http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/index.html
The Lester S. Levy Collection of Sheet Music is part of Special Collections at the
Milton S. Eisenhower Library of The Johns Hopkins University.
Amerikansk populærmusikalsk notesamling 1790-1920
Skal visst være 29 000 sider her (men jeg tror ikke det er noe særlig klassisk her)

http://www.letrs.indiana.edu/cgi/b/bib/bib-idx?c=devincent;c=starr;g=sheetmusic;cc=ALLSELECTED;xc=1;sid=ac7c05068d43a2f118034a9d7500d314;page=index;
The library of Indiana university
Amerikansk bibliotek
En del av 150 000 noter er digitalisert (tror det er mest lokalt stoff fra slutten av 1800-tallet)
Her kan man finne noe klassisk også( noen tusen er nok digitalisert)

http://www.lib.unc.edu/music/eam/search.html?browse=onlyimgs
The library of the university of North Caroline UNC
Amerikansk bibliotek
Lokalt stoff, men også noe klassisk f.eks. Mendelsohn

http://db.lib.washington.edu/sheetmusic/
The university library of Washigton
Amerikansk bibliotek
1-2-tusen noter , utelukkende historisk amerikansk musikk

http://library.msstate.edu/templeton/
Library of Mississipi state
Amerikansk bibliotek
Ragtime og historisk musikk fra Amerika


www.library.wisc.edu/elib.music.1/wmasheet.search.html
University of Wisconsin-Madison. Mills Music Library.
Finnes endel digitalisert. Bare stedeget- egne komponister og utgivere
ca.1850 og fremover ( Vil etterhvert digitalisere mere av notene )

http://www.dvm.nu/hierarchy/super/200/241/index.tkl?type=sheetmusic
Det virtuelle musikkbibliotek
samarbejdsprojekt mellem Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Aalborg Universitetsbibliotek.
Dansk notesamling

http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/collecties/index.htm
Nederlands muziek instituut
Nederlandsk bibliotek

http://gallica.bnf.fr/
gallica, biblioteque national de france
Fransk bibliotek
Franske komponister (pdf)

http://digital.nypl.org/lpa/nypl/lpa_home4.html
New York Public library
Amerikansk populær og annen musikk

Ingen kommentarer: